Skip to main content

Ungdom

VBC's Talentfabrik

VBC's ungdomsafdeling har ca. 200 medlemmer. Ungdomsafdelingen råder over hallen alle eftermiddage i hverdagen og formiddage i weekenden. Vi optager nye spillere hele året.

Vi har ungdomsspillere i alderen fra 4-18 år. Vores hovedfokus i VBC er, at det skal være hyggeligt og sjovt at komme til træning. Dog er det også vigtigt, at børnene møder udfordringer badmintonmæssigt, så de kan se fremgang i deres evner som badmintonspillere.

Vi har ungdomstræninger 7 dage om ugen, hvor spillerne er fordelt efter alder og niveau. Vi tilbyder alle spillere over 8 år 2 træningspas om ugen, hvis der stadig er ledige pladser. Se træningstider i menuen Hold & Træningstider.

Træningen

Træningen er sammensat således, at nybegyndere er fordelt på træningshold efter alder, mens de ældre spillere er fordelt efter styrke. Vi tager også højde for sociale relationer.

Træningen for børn mellem 6-8 år (U9) har gennem hele VBC's historie været en leg/sjov-træning, hvor børnene kan spille badminton kombineret med leg og sjov. Dette har vi stor succes med, og børnene har stor glæde ved at spille badminton.

For børn mellem 4-6 år har vi miniton-træning, som er forældre-barn træning. Der kan læses mere om miniton-træningen i menuen Miniton (4-6 årige).

 

Medlemskab & Pris

Har du lyst til at prøve at spille badminton, kan du kigge forbi hallen en træningsdag og få en snak med træneren eller kontakte vores ungdomsformand på VBC.ungdom@gmail.com.

I løbet af sæsonen er der desuden mulighed for at spille holdkampe og åbne turneringer. Vi har flere hold tilmeldt holdturneringen, hvor ungdomsspillerne har mulighed for at prøve kræfter med spillere fra andre klubber. Derudover opfordrer vi spillerne til at tage ud til åbne turneringer.

Hvis du vil høre mere om ungdomstræningen i VBC, så skriv til vores ungdomsformand på VBC.ungdom@gmail.com

Kontingentsatser for en halv sæson i sæsonen 2022/2023 er:

  • Miniton:                               kr. 500
  • 1 træning om ugen:          kr. 700
  • 2 træninger om ugen:     kr. 950
  • 3 træninger om ugen:     kr. 1150

Målsætning

I ungdomsafdelingen bestræber vi os på at skabe de bedst mulige rammer til at udvikle og dygtiggøre børnene inden for badmintonsporten. Ydermere ønsker vi et stærkt socialt fællesskab spillerne imellem, og derfor afholder vi en del sociale arrangementer i løbet af sæsonen, som f.eks. banko, pigesjov og mandehørm, Spil og Spis, familieturnering og meget mere.

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget består af trænere og forældre, som står for at skabe de bedste rammer for ungdomsafdelingen. Det gælder både for ungdomsspillerne og trænerne. Under ungdomsudvalget har vi et turneringsudvalg og et aktivitetsudvalg.

Turneringsudvalget finder individuelle turneringer, som vi kan tage til samlet som klub, og hjælper med tilmeldingerne.

Aktivitetsudvalget hjælper til ved aktiviteter ved at stå i cafeteriet, købe præmier mm. Derudover stå aktivitetsudvalget også for sociale og hyggelige aktiviteter i klubben.

Vi håber på, at der er endnu flere, der vil påtage sig nogle opgaver i VBC, så vi sammen kan få en rigtig god ungdomsafdeling. Disse opgaver er bl.a. at sørge for at køre ungdomsspillerne til holdkampe, hjælpe til med at arrangere en aktivitet, bage en kage, være holdleder og meget mere. Vil du give et nap med, så ungdomsspillerne i VBC får de bedste rammer, er du meget velkommen til at kontakte vores ungdomsformand.

Spil hele familien sammen

Forældremedlemskab:

Vi har også fordelagtige medlemskaber for forældre, søskende eller hele familien, hvis I har lyst til at spille sammen ud over ungdomstræningen.

Forældremedlemskab: Forældre med børn, der betaler kontingent i VBC. Kan spille med egne kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere) på ledige baner. Der kan ikke reserveres baner. Der kan ikke deltages i seniortræning og holdkamp. Pris: 550 kr. pr. forælder. Forældremedlemskabet kan først blive aktuelt, når der er betalt kontingent for det pågældende barn.

Søskendemedlemskab:

Søskende til børn, der betaler kontingent i VBC. Kan spille med de kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere) på ledige baner. Der kan ikke reserveres baner. Der kan ikke deltages i ungdomstræning og holdkamp. Pris: 400 kr. pr. barn. Søskendemedlemskabet kan først blive aktuelt, når der er betalt kontingent for det pågældende barn.

Familiemedlemskab:

Forældre og søskende til børn, der allerede betaler kontingent i VBC. Forældre/søskende kan spille med de kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere) på ledige baner. Max én bane ad gangen. Der kan ikke reserveres baner. Der kan ikke deltages i senior/ungdomstræning og holdkamp. Pris: 1.100 pr. familie (ekskl. almindeligt kontingent for de børn, der går til træning i VBC). Familiemedlemskabet kan først blive aktuelt, når der er betalt kontingent for det pågældende barn.

Vennemedlemskab:

Venner til børn, der betaler kontingent i VBC. Kan spille med de kontingentbetalende børn og andre medlemmer (ikke banelejere) på ledige baner. Der kan ikke reserveres baner. Der kan ikke deltages i ungdomstræning og holdkampe. Pris: 400 kr. pr. barn.

Varighed:

For ovennævnte forældre-, søskende-, familie- og vennemedlemskab gælder, at medlemskabet udløber førstkommende 1. august. Ved indmeldelse/betaling mellem 1. juni og 1. august løber medlemskabet dog indtil 1. august året efter (under forudsætning af at det pågældende barn har betalt kontingent). Er familiemedlemskaber noget for jer? Kontakt da vores ungdomsformand på vbc.ungdom@gmail.com.